กรมพัฒน์ฯ อบรมนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ระงับข้อพิพาทกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
Main

กรมพัฒน์ฯ อบรมนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เสริมองค์ความรู้ระงับข้อพิพาทกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “ธุรกิจการค้ากับการระงับข้อพิพาททางเลือก” ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องอาศัย ‘ความแม่นยำ และความรวดเร็ว’ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอาจต้องพบเจอกับปัญหาความขัดแย้งในหลายแง่มุม ซึ่งความขัดแย้งเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อพิพาทอันเกิดจากข้อสัญญาทางธุรกิจ การบริหารกระบวนการยุติธรรมของรัฐสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ รัฐจึงต้องพยายามแสวงหาเครื่องมือและกลไกขึ้นมาเพื่อระงับข้อพิพาทให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและเป็นธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะคุ้มครองสังคมให้มีความสงบ กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันจึงมีวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากวิธีการทางศาล (Outside of the courtroom) โดยเรียกว่า วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) ซึ่งโดยหลักๆ จะแบ่งได้ 4 วิธี คือ การเจรจา (negotiation)…
Read More

คุยกับวิศวกร Samsung ทำไม ‘สมาร์ทโฟนจอพับ’ ถึงท้าทายการออกแบบ

คุยกับวิศวกร Samsung ทำไม ‘สมาร์ทโฟนจอพับ’ ถึงท้าทายการออกแบบ

หลังจากมีประสบการณ์ในการพัฒนาสมาร์ทโฟนจอพับมาต่อเนื่องถ…

“ลูกอิทธิ” เจอวิกฤตชีวิต ผัวโชว์เงินเป็นปึก แต่ขอจ่ายค่าเลี้ยงลูกอาทิตย์ละ 187 บาท

“ลูกอิทธิ” เจอวิกฤตชีวิต ผัวโชว์เงินเป็นปึก แต่ขอจ่ายค่าเลี้ยงลูกอาทิตย์ละ 187 บาท

“ลูกแก้ว” ลูกสาว “อิทธิ พลางกูร” เผยวิกฤตชีวิตอีกครั้ง …

“เปิ้ล นาคร” โพสต์ครบรอบแต่งงาน 7 ปี ตรงกับวันเปิดร้านใหม่ สถานที่เดิมแบบไม่น่าเชื่อ

“เปิ้ล นาคร” โพสต์ครบรอบแต่งงาน 7 ปี ตรงกับวันเปิดร้านใหม่ สถานที่เดิมแบบไม่น่าเชื่อ

เรียกว่าวัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุดคู่รักสามี ภร…

“Light Up the Night @Sukhothai Historical” ชมสีสันเมืองมรดกโลกยามค่ำคืน ตลอดเดือน ก.ค.นี้

“Light Up the Night @Sukhothai Historical” ชมสีสันเมืองมรดกโลกยามค่ำคืน ตลอดเดือน ก.ค.นี้

ททท.สุโขทัย ชวนสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกในยาม…