ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง
Main

ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง

ในยุคสมัยแห่ง ‘นคราภิวัฒน์’ หรือ Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง ล้วนรุกล้ำกัดกินพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่การขยายตัวของสังคมเมืองในอนาคต ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผู้คน และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแง่มุม ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ยังมีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่าสิบปี มีวัตถุประสงค์และประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้คนในสังคมเมืองได้อย่างน่าสนใจยิ่ง เพราะสิ่งที่โครงการนี้วางเป้าหมายไว้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน สังคม ต้นธารแห่งระบบเส้นทางอาหาร อันนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง มิใช่ยึดติดในการเป็นเพียงผู้บริโภค แต่สามารถแปรเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ผลิต ผ่านการปลูกผักที่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ทั้งผลักดันผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับความเป็นสังคมแบบปัจเจกบุคคล ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันปลูกผักในพื้นที่หลากหลายแห่ง เป็นจำนวนมากกว่า 300 กลุ่ม โครงการที่ว่านี้ คือโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ความน่าสนใจที่กล่าวมาข้างต้น คือสาเหตุที่ ‘ผู้จัดการออนไลน์’ สัมภาษณ์พิเศษ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นนับแต่เดือนเมษายนปี พ.ศ.2553 กระทั่งปัจจุบัน การยืนหยัดและย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของโครงการสวนผักคนเมืองฯ จึงมากด้วยประเด็นการสนทนาที่สะท้อนภาพของเมือง สังคมเมือง ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพื้นที่รูปธรรมและการแบ่งปันพื้นที่ให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคม ไม่ว่า…
Read More

ดีอีเอสเตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างชื่อ ก.ล.ต.-บริษัทใหญ่หลอกคนร่วมลงทุน

ดีอีเอสเตือนภัย! มิจฉาชีพอ้างชื่อ ก.ล.ต.-บริษัทใหญ่หลอกคนร่วมลงทุน

น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ…

ข่าวลึกปมลับ : บิ๊กตู่-ปชป. ขาลง อุ๊งอิ๊ง-พิธา วิ่งแรง เสี่ยหนู นอกสายตา

ข่าวลึกปมลับ : บิ๊กตู่-ปชป. ขาลง อุ๊งอิ๊ง-พิธา วิ่งแรง เสี่ยหนู นอกสายตา

“ข่าวลึกปมลับ” เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถา…

‘ลายนิ้วมือจากอดีต’ เผยช่างปั้น ‘หุ่นดินเผาท่าประหลาด’ ในสุสานจิ๋นซี เป็นเด็กวัยรุ่น

‘ลายนิ้วมือจากอดีต’ เผยช่างปั้น ‘หุ่นดินเผาท่าประหลาด’ ในสุสานจิ๋นซี เป็นเด็กวัยรุ่น

ย้อนกลับไปในปี 1999 จีนได้ทดลองขุดหลุมบูชายัญหลุมหนึ่งใ…