พลังสตรี : ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ใจเป็นกุญแจ แก้ปัญหาหนี้
Main

พลังสตรี : ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้ใจเป็นกุญแจ แก้ปัญหาหนี้

“อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ” ถ้อยคำที่สะท้อนถึงพลังของผู้หญิง แม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าบทบาทสตรีเป็นไปในทิศทางใด แต่มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่า ผู้หญิงมีศักยภาพในการดำเนินงานและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี อีกทั้งความอดทน และมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้ผู้หญิงหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลก นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เปิดโอกาสให้สตรีทุกช่วงวัยในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีบทบาทในชุมชนที่แสดงพลังของสตรี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 และได้ควบรวม เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกองทุนหมุนเวียนเดียวกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2556 – 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืมในการประกอบอาชีพ จำนวน 63,115 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 15,922,162,385…
Read More

บัลแกเรียสั่งขับนักการทูตรัสเซีย 70 คน อ้างเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

บัลแกเรียสั่งขับนักการทูตรัสเซีย 70 คน อ้างเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

นายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย และกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย …

“ร.อ.ธรรมนัส” รับหนังสือ อบต. ทบทวนเรื่องถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หวั่นเกิดแตกแยก

“ร.อ.ธรรมนัส” รับหนังสือ อบต. ทบทวนเรื่องถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หวั่นเกิดแตกแยก

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือตัวแทนสมาคมองค์การบริห…

วว.ชูประเด็นงานวิจัย “จัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” จากความนิยมรถ EV ในปัจจุบัน

วว.ชูประเด็นงานวิจัย “จัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” จากความนิยมรถ EV ในปัจจุบัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ช…

“ลุงยูทูบเบอร์” แชตขู่ช่างสักลบคลิปหากไม่อยากดับ เจ้าตัวยันเป็นผู้เสียหาย ไม่ผิด ไม่กลัว

“ลุงยูทูบเบอร์” แชตขู่ช่างสักลบคลิปหากไม่อยากดับ เจ้าตัวยันเป็นผู้เสียหาย ไม่ผิด ไม่กลัว

คืบหน้า ชายรุ่นลุงจ้างช่างไปสักถึงบ้านสุดท้ายจะหลอกกินต…