ร.10 ทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”
Main

ร.10 ทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

วันนี้ (30 มี.ค.2565) เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารฯ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานเงินจากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ และเงินที่ประชาชนร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ สมทบทุนในการสร้างอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รวมทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,093,237,614.56 บาท สำหรับอาคารนี้มีความสูง 25 ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราชที่สามารถรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคาร อันมีความหมายว่า “อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
จากนั้นได้ทรงพระดำเนินไปยัง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “ศิริราชในสายพระเนตร” จัดแสดงภาพถ่ายของศิริราช ในมุมมองต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทอดพระเนตร
ส่วนที่ 2 “สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงสรรค์สร้าง” นำเสนอความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในส่วนอาคารต่าง ๆ และเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยาภาพของอาคารนวมินทรพบพิตร ๘๔ พรรษา
และส่วนที่ 3 “บนเส้นทางแห่งพัฒนาวิถี” จัดแสดงภาพรวมการก่อสร้าง และการดำเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยวิกฤต และระบบจัดยาอัตโนมัติ ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า 3 หลังเดิม ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ – ปาวา…
Read More

บัลแกเรียสั่งขับนักการทูตรัสเซีย 70 คน อ้างเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

บัลแกเรียสั่งขับนักการทูตรัสเซีย 70 คน อ้างเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

นายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย และกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย …

“ร.อ.ธรรมนัส” รับหนังสือ อบต. ทบทวนเรื่องถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หวั่นเกิดแตกแยก

“ร.อ.ธรรมนัส” รับหนังสือ อบต. ทบทวนเรื่องถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หวั่นเกิดแตกแยก

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือตัวแทนสมาคมองค์การบริห…

วว.ชูประเด็นงานวิจัย “จัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” จากความนิยมรถ EV ในปัจจุบัน

วว.ชูประเด็นงานวิจัย “จัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า” จากความนิยมรถ EV ในปัจจุบัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ช…

“ลุงยูทูบเบอร์” แชตขู่ช่างสักลบคลิปหากไม่อยากดับ เจ้าตัวยันเป็นผู้เสียหาย ไม่ผิด ไม่กลัว

“ลุงยูทูบเบอร์” แชตขู่ช่างสักลบคลิปหากไม่อยากดับ เจ้าตัวยันเป็นผู้เสียหาย ไม่ผิด ไม่กลัว

คืบหน้า ชายรุ่นลุงจ้างช่างไปสักถึงบ้านสุดท้ายจะหลอกกินต…