อบก.รับรองพื้นที่การทำงานของเครือซีพีภาคเหนือ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไก Less เพิ่มพื้นที่สีเขียว
Main

อบก.รับรองพื้นที่การทำงานของเครือซีพีภาคเหนือ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไก Less เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล บ้านแม่วาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หนึ่งในความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคีเครือข่ายแม่แจ่มโมเดล ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เชียงใหม่ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ปี 2565 ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ จำนวน 2,687.347 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาจาก 14 แผนงานในการขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่ามีจำนวนต้นไม้ 340 ต้น และพันธุ์ไม้ที่พบ อาทิ ต้นไผ่, ต้นสัก, ต้นอาโวคาโด, ต้นมะม่วง เป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าสามารถสร้างป่า สร้างรายได้ไปพร้อมกัน นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพียังคงมุ่งมั่นการทำงานด้านความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักต่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน โดยปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 5 ในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้บนพื้นที่ต้นน้ำปิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนยังคงให้ความสำคัญด้านมิติสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนางานในพื้นที่ และเครือซีพีได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ…
Read More

“ไฟเขียว”เหมืองโปแตช อุดรฯ ปลุกผีโรงปุ๋ยแห่งชาติแก้ปุ๋ยแพง “ธงเขียว”สะบัดต้านจะ “แผ่ว” หรือจะ “พุ่ง”

“ไฟเขียว”เหมืองโปแตช อุดรฯ ปลุกผีโรงปุ๋ยแห่งชาติแก้ปุ๋ยแพง “ธงเขียว”สะบัดต้านจะ “แผ่ว” หรือจะ “พุ่ง”

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – การเร่งผลักดันเมกะโปรเจกต์เหมืองแ…

นายกฯ พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.46% จากเดือนก่อน รับมาตรการเปิดประเทศ

นายกฯ พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.46% จากเดือนก่อน รับมาตรการเปิดประเทศ

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม …