เปิดข้อหาสั่งฟ้อง 5 คนบนเรือ พร้อมกุนซือ รวม 6 คน คดี”แตงโม”
Main

เปิดข้อหาสั่งฟ้อง 5 คนบนเรือ พร้อมกุนซือ รวม 6 คน คดี”แตงโม”

เปิดข้อหาสั่งฟ้อง 5 คนบนเรือ พร้อมกุนซือ รวม 6 คน คดี”แตงโม” . 1.ปอ นายดนุภัทร เลิศทวีวิทย์ >> กระทำโดยประทาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตาย (ป.อาญา ม.291) >> ผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตร รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย >> ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ >> ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆ >> ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทย และอักษรฝรั่งที่หัวเรือ >> แจ้งข้อความเท็จเกี่ยวกับ ความผิดอาญาแก่พนังงานสอบสวน ซึ่งอาจทำ ให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย (ป.อาญา ม.291) . 2.เบิร์ต นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานนท์ >> กระทำโดยประมาทเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ป.อาญา ม.291) >> เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มี ประกาศนียบัตรรับรอง ความถูกต้องตามกฎหมาย >> ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือ สิ้นอายุ และทิ้งของปฏิกูลใดๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน . 3.นายนิทัศน์…
Read More

อัจฉริยะฟ้องทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาทเป็นคดีที่5

อัจฉริยะฟ้องทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาทเป็นคดีที่5

สมุทรปราการ-อัจฉริยะแจ้งความทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาท เป…

พิษณุโลกประมูลทุเรียนลูกละ 10,500 บาท หารายได้ช่วยกลุ่มเปราะบาง

พิษณุโลกประมูลทุเรียนลูกละ 10,500 บาท หารายได้ช่วยกลุ่มเปราะบาง

พิษณุโลก-ชาวสวนกว่า 200 ราย นำทุเรียนร่วมบริจาคน้ำหนักร…