เวียนมติครม. ไฟเขียวทุกส่วนราชการ จัดซื้อจัดจ้าง/เช่า “รถยนต์ไฟฟ้าประจำตำแหน่ง-ใช้ในราชการ” เน้นรถยนต์ HEV/ PHEV
Main

เวียนมติครม. ไฟเขียวทุกส่วนราชการ จัดซื้อจัดจ้าง/เช่า “รถยนต์ไฟฟ้าประจำตำแหน่ง-ใช้ในราชการ” เน้นรถยนต์ HEV/ PHEV

เวียนมติครม. ไฟเขียว”ทุกส่วนราชการ” จัดซื้อจัดจ้าง-เช่า “รถยนต์ไฟฟ้า รถตู้/กระบะสันดาปภายใน รถไฮบริด(HEV) -แบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) ทั้งรถประจำตำแหน่ง-ใช้ประจำส่วนราชการ” ทดแทนรถยนต์ ที่หมดอายุการใช้งาน พร้อมให้จัดซื้อใหม่ ระยะแรกเน้นใน ‘กรุงเทพ’ สนับสนุน “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า-ใช้พลังงานทดแทนของประเทศ” วันนี้ (8 ธ.ค.64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ เป็นครั้งที่ 2 ภายหลัง ได้ออกหนังสือเวียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา หนังสือ เวียนเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ระบุว่า ครม.ได้รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจง ภายหลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ) รวมทั้งให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย…
Read More

“ไฟเขียว”เหมืองโปแตช อุดรฯ ปลุกผีโรงปุ๋ยแห่งชาติแก้ปุ๋ยแพง “ธงเขียว”สะบัดต้านจะ “แผ่ว” หรือจะ “พุ่ง”

“ไฟเขียว”เหมืองโปแตช อุดรฯ ปลุกผีโรงปุ๋ยแห่งชาติแก้ปุ๋ยแพง “ธงเขียว”สะบัดต้านจะ “แผ่ว” หรือจะ “พุ่ง”

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – การเร่งผลักดันเมกะโปรเจกต์เหมืองแ…

นายกฯ พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.46% จากเดือนก่อน รับมาตรการเปิดประเทศ

นายกฯ พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.46% จากเดือนก่อน รับมาตรการเปิดประเทศ

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” พอใจผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม …