โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ธัญญา” นั่งรองปลัด ทส.มีผลแล้ว
Main

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ธัญญา” นั่งรองปลัด ทส.มีผลแล้ว

วันนี้ (24 ก.พ.2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 คน ดังนี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ทส.
นายเฉลิมชัย ปาปะทา พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทส. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา  

สำหรับนายธัญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 ครม…
Read More

อัจฉริยะฟ้องทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาทเป็นคดีที่5

อัจฉริยะฟ้องทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาทเป็นคดีที่5

สมุทรปราการ-อัจฉริยะแจ้งความทนายเดชาข้อหาหมิ่นประมาท เป…

พิษณุโลกประมูลทุเรียนลูกละ 10,500 บาท หารายได้ช่วยกลุ่มเปราะบาง

พิษณุโลกประมูลทุเรียนลูกละ 10,500 บาท หารายได้ช่วยกลุ่มเปราะบาง

พิษณุโลก-ชาวสวนกว่า 200 ราย นำทุเรียนร่วมบริจาคน้ำหนักร…