Main

“คณะแพทยศาสตร์ มมส.” แจง 10 ข้อ “น้องโวลต์” อดได้ทุน ชี้เงินบริจาคเพียงพอแล้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้แจง 10 ข้อ กรณี นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา (น้องโวลต์) ยืนยัน “ทางคณะแพทยศาสตร์ไม่มีแผนให้ทุนการศึกษาแก่นางสาวณัฐวดี” เนื่องจากเงินบริจาคมีจำนวนเพียงพอแล้ว จากประเด็นดรามาในโลกออนไลน์กรณีเรื่องราวของ นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา หรือ น้องโวลต์ อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านหามแห ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่สอบติดแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ฐานะทางบ้านยากจน พ่อปลูกพืชผักขาย โดยมีการเปิดรับบริจาค กระทั่งนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ทั้งนี้ พบมีผู้ใจบุญบริจาครวมจำนวน 3,795,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับบริจาคและปิดบัญชีแล้ว เนื่องจากเพียงพอสำหรับการเรียนแพทย์แล้วนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เพจ “ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส.” ได้ชี้แจงจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย) ถึงคณาจารย์…
Read More