ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม
Main

ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยที่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี ด้วยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวัติ พิธีเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง โดยโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พลเอก วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19, พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นางศิริวรรณ…
Read More

PET Expo ครั้งที่ 22 กับธีม “Petaverse” เผยปี’65 นวัตกรรมสัตว์เลี้ยงมาแรง
Main

PET Expo ครั้งที่ 22 กับธีม “Petaverse” เผยปี’65 นวัตกรรมสัตว์เลี้ยงมาแรง

เอ็น.ซี.ซี.ฯ พร้อมจัดงาน PET Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 22 ภายใต้ธีม “Petaverse” ก้าวสู่โลกเสมือนจริงของเหล่าสัตว์เลี้ยง “ศักดิ์ชัย” เผยปี 2565 คนรักสัตว์โหยหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมมาดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ชี้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดันธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโต 5-10% มูลค่า 4.18 หมื่นล้านบาท นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน PET Expo Thailand 2022 เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่ไม่มีบุตร กลุ่ม LGBT และกลุ่มผู้สูงวัย หรือแม้แต่ในช่วง โควิดที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดกระแส Pet Humanization ที่ผู้คนต้องการจะเลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา มีการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักเหล่านี้เป็นอย่างดีเฉกเช่นลูก เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ยังครองอันดับ 1 ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสัตว์ประเภทพรีเมียม…
Read More

ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง
Main

ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง

ในยุคสมัยแห่ง ‘นคราภิวัฒน์’ หรือ Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง ล้วนรุกล้ำกัดกินพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่การขยายตัวของสังคมเมืองในอนาคต ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผู้คน และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแง่มุม ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ยังมีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่าสิบปี มีวัตถุประสงค์และประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้คนในสังคมเมืองได้อย่างน่าสนใจยิ่ง เพราะสิ่งที่โครงการนี้วางเป้าหมายไว้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน สังคม ต้นธารแห่งระบบเส้นทางอาหาร อันนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง มิใช่ยึดติดในการเป็นเพียงผู้บริโภค แต่สามารถแปรเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ผลิต ผ่านการปลูกผักที่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ทั้งผลักดันผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับความเป็นสังคมแบบปัจเจกบุคคล ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันปลูกผักในพื้นที่หลากหลายแห่ง เป็นจำนวนมากกว่า 300 กลุ่ม โครงการที่ว่านี้ คือโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ความน่าสนใจที่กล่าวมาข้างต้น คือสาเหตุที่ ‘ผู้จัดการออนไลน์’ สัมภาษณ์พิเศษ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นนับแต่เดือนเมษายนปี พ.ศ.2553 กระทั่งปัจจุบัน การยืนหยัดและย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของโครงการสวนผักคนเมืองฯ จึงมากด้วยประเด็นการสนทนาที่สะท้อนภาพของเมือง สังคมเมือง ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพื้นที่รูปธรรมและการแบ่งปันพื้นที่ให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคม ไม่ว่า…
Read More

ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้
Main

ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้

นวัตกรรมใหม่ “ตะเกียบไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ”
The post ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้ appeared first on INN News…
Read More

‘องครักษ์พิทักษ์ดอกโบตั๋น’ 24 ชม. ชาวจีนต่อแถวเป็นชั่วโมงดูโบตั๋น 30 วินาที! (มีคลิป)
Main

‘องครักษ์พิทักษ์ดอกโบตั๋น’ 24 ชม. ชาวจีนต่อแถวเป็นชั่วโมงดูโบตั๋น 30 วินาที! (มีคลิป)

เหล่าบุปผางามต่างเบ่งบานแต่งแต้มสีสันในฤดูใบไม้ผลิ ในนครลั่วหยางเป็นแหล่งปลูกโบตั๋นซึ่งถือเป็นราชาแห่งดอกไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน โดยมีดอกโบตั๋นพันธุ์ที่หายาก และล้ำค่าที่กลีบกลางดอกคล้ายกลีบดอกเบญจมาศ หรือเส้นไหมสีเงิน ซึ่งขอเรียกในที่นี้ว่า “ดอกโบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” ดึงดูดประชาชนจำนวนมากให้มาเชยชม จนต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอด 24 ชม. ทั่วทั้งเมืองลั่วหยาง มี “โบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” อยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้น อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์อนุสรณ์สถานราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ในช่วงนี้ “โบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” ออกดอกขาวชมพูเบ่งบาน ทางสวนถึงกับจัดทีมเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดองครักษ์สมัยโบราณถือกระบี่ไว้ในมือ ผลัดกันเฝ้าโบตั๋นสุดล้ำค่า เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาชื่นชมดอกโบตั๋น โดยมีหลายคนยอมทนต่อคิวนานถึง 2 ชม. เพื่อคว้าโอกาสในการชมดอกโบตั๋นเพียง 30 วินาที! “ดอกโบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” มีจุดเด่นอยู่ที่ กลีบดอกซ้อนเป็นวงใหญ่ กลีบด้านนอกสองสามชั้นเป็นฐานรอง เกสรสีม่วงชมพูไล่สีกลีบกลางคล้ายกลีบดอกเบญจมาศ จากสีชมพูเป็นสีขาวดูราวกับเส้นไหมสีเงิน ที่สำคัญคือ เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกยากและออกดอกช้ามาก โดยโบตั๋นต้นนี้มีอายุกว่า 20 ปีแล้ว ต้นดอกโบตั๋นพันธุ์หายากเหล่านี้ คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) และเมื่อไม่นานมานี้ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในนครลั่วหยางก็มีคนแอบเด็ดดอกโบตั๋น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ทำให้สวนพฤกษศาสตร์อนุสรณ์สถานราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ต้องมีเจ้าหน้าคอยเฝ้าดอกโบตั๋นตลอด…
Read More

เกาหลีใต้-สหรัฐฯคาด โสมแดงจะทดลอง ‘นุก’ อีกเร็วๆ นี้ หลัง เปียงยางคุยโว ยิงขีปนาวุธยุทธวิธีแบบใหม่สำเร็จ เพิ่มสมรรถนะกองทัพนิวเคลียร์
Main

เกาหลีใต้-สหรัฐฯคาด โสมแดงจะทดลอง ‘นุก’ อีกเร็วๆ นี้ หลัง เปียงยางคุยโว ยิงขีปนาวุธยุทธวิธีแบบใหม่สำเร็จ เพิ่มสมรรถนะกองทัพนิวเคลียร์

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือไปดูการยิงทดสอบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีแบบใหม่ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะนิวเคลียร์ของประเทศ สำนักข่าวของทางการโสมแดงรายงานในวันอาทิตย์ (17 เม.ย.) ขณะที่โซล และวอชิงตันต่างคาดหมายว่า เร็วๆ นี้เปียงยางอาจกลับมาทดสอบอาวุธ “นุก” กันอีกครั้ง กองทัพเกาหลีใต้แถลวันอาทิตย์ (17) ว่า ตรวจพบว่ามีวัตถุ 2 ชิ้นถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศจากชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์ (16) โดยวัตถุดังกล่าวบินได้ระยะทางราว 110 กม. ความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับต่ำกว่า มัค 4 (ความเร็วเหนือเสียง 4 เท่า) คาดหมายว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ วันเดียวกันนั้น สำนักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเปียงยางรายงานข่าว คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ไปสังเกตการณ์การยิงทดสอบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีประเภทใหม่ โดยไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบคราวนี้ แต่เชื่อมโยงอาวุธนี้กับวัตถุประสงค์ทางด้านนิวเคลียร์ของโสมแดง “ระบบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีประเภทใหม่นี้ … มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงอำนาจยิงของหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกลที่แนวหน้ากันอย่างมโหฬาร รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี” เคซีเอ็นเอ กล่าว พร้อมกับเสริมว่า คิม “ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและกองกำลังสู้รบด้วยนิวเคลียร์ของประเทศ” เกาหลีเหนือเวลานี้อยู่ระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ (เอสอาร์บีเอ็ม) ที่นักวิเคราะห์ระบุว่า ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธและมุ่งโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ วันที่ 5 ที่ผ่านมา คิม โยจอง…
Read More

‘หมอธีระ’เชื่อสงกรานต์เติมเชื้อไฟ คาดอีกเดือนถัดไปผู้ติดโควิดเพิ่ม 2 เท่า
Main

‘หมอธีระ’เชื่อสงกรานต์เติมเชื้อไฟ คาดอีกเดือนถัดไปผู้ติดโควิดเพิ่ม 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 14 เมษายน 2565 ทะลุ 501 ล้านคนไปแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 962,395 คน ตายเพิ่ม 2,615 คน รวมแล้วติดไปรวม 501,832,252 คน เสียชีวิตรวม 6,213,239 คน 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และออสเตรเลีย เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.81 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 76.02 การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 34.72 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 26.27…
Read More

ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67
Main

ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67

สัมภาษณ์ หลังเปิด Test & Go รอบ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกาย […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67…
Read More

‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น
Main

‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น

ปิยราษฎร์ ลาจังหรีด แนวรับสุโขทัย เอฟซี พร้อมย้ำแค้น ราชประชาเอฟซี วางเป้าเก็บ3แต้ม เพื่อความสุขแฟนบอลและการเลื่อนชั้น
The post ‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น appeared first on INN News…
Read More